Desobediència civil. Activisme sociopolític i tractament mediàtic

El treball analitza el concepte de desobediència civil des del punt de vista en què s’ha posicionat a la societat catalana en els darrers temps com a eina d’intervenció sociopolítica. Alhora, s’aprofundeix sobre les finalitats d’aquest tipus d’accions en un context continu de construcció democràtica. Entenent, en aquest punt de partida, que actualment la ‘partitocràcia’ ha quedat obsoleta, i que cada vegada més sectors de la societat s’estan mobilitzant exigint el dret de poder prendre part en el procés de presa de decisions.

Partint d’aquest posicionament, la segona part del treball analitza el tractament que reben les accions de desobediència civil als mitjans de comunicació, distingint entre ‘convencionals’ i ‘alternatius’. Les noves eines digitals estan portant a replantejar el model comunicatiu i a veure com el paper dels mitjans de comunicació com a guardians de la informació i de la opinió pública es veu cada vegada més desdibuixat. La societat actual no es conforma a rebre la informació dels mitjans convencionals i a formar-se la opinió en base a aquesta, sinó que vol participar en la manera com col·lectivament percebem els fets i la realitat. A partir d’aquesta premissa, es desenvolupa un treball d’anàlisi en profunditat al voltant d’aquest paradigma.

Pots descarregar-te en PDF el meu Treball de Final de Grau clicant en aquest enllaç.

Advertisements