Documentary ‘JO SÍ QUE ET CREC’ (‘I do believe you’)

52 minutes documentary I codirected with Norma Nebot, produced by Fora de Quadre.

“They looked at me like as if saying: ‘You don’t look like a raped woman'”, “I had the feeling that I had asked for it”, “the medical examiner came in and asked me, ironically, if I had been bitten by a dog”.

These are traumatic situations in which women have found themselves when reporting or seeking support after being sexually assaulted. Why is their word questioned? What impact does this questioning have on their recovery? Institutions, police, forensic doctors, courts, the media, government and society fail to provide a solid response to this social scourge. In this documentary, women who have suffered a sexual assault and experts reflect on revictimization.

(Sinopsi en català): “Em van mirar així com dient: ‘tu no tens pinta de ser una dona violada’”, “tenia un sentiment de… me lo he buscado”, “llega el médico forense y dice… ‘uy, ¿qué le ha mordido, un perro?’”. Són situacions traumàtiques en què s’han trobat dones a l’hora de denunciar o buscar suport després de patir una agressió sexual. Per què es posa en dubte la seva paraula? Quin impacte té aquest qüestionament sobre la seva recuperació? Institucions, policia, metges forenses, jutjats, mitjans de comunicació, govern i societat fallen a l’hora de proporcionar una resposta sòlida davant d’aquesta xacra social. En aquest llargmetratge documental de 52 minuts de durada, dones que ho han patit i expertes reflexionen sobre la revictimització.

Dossier del documental disponible en aquest enllaç.